INBJUDAN

 

Utbildning Steg 3 – 4 för Vagnboksutfärdare och Tekniker i Folkrace

 

Arrangör:                     Mellannorrlands Bilsportförbund

 

Plats:                           Hotell Scandic Syd Östersund

 

Tid:                             Lördag 27/2 2010       

                                             

Deltagare:                    Kursen är för dig som är Vagnboksutfärdare och Chefstekniker idag och som behöver den 3: åriga uppdateringen för att få fortsätta att tjänstgöra vi FR-Tävlingar. Men även för dig som är intresserad av att bli Vagnboksutfärdare, eller att jobba som

                                   Tekniker på tävlingar.

                                           

Anmälan:                     Anmälan ska vara Kenneth Andersson tillhanda senast

                                   22/2 2010 på Tel.0640-18347 el. 070-6535868

                                   E-post: folkrace@mnb.nu

                                  

OBS!!!  ANMÄLAN ÄR BINDANDE.

 

Kursavgift:                   400: - och omfattar kurskostnad och förtäring.

Kursavgiften erlägges kursdagen.

Resekostnader betalas av respektive deltagare.

 

                                                   

Tidplan:                       09.30-10.00 Kaffe och fralla

                                   10.00-12.00 Utbildning

                                   12.00-12.45 Lunch

                                   12.45-14.15 Utbildning

                                   14.15-14.30 Kaffe

                                   14.30-16.00 Sammanfattning, Avslutning

 

Mat:                            Fm. kaffe. Lunch och Em. kaffe ingår i kursavgiften.

                                    

Kursledare: Staffan Rönnmark

                                  

 

Upplysningar:              Kenneth Andersson tfn. 0640-18347  070-6535868

                                   el. folkrace@mnb.nu

 

                                  

 

INBJUDAN

 

Utbildning Steg 3 – 4 för Vagnboksutfärdare och Tekniker i Folkrace

 

Arrangör:                     Mellannorrlands Bilsportförbund

 

Plats:                           Hotell Scandic Syd Östersund

 

Tid:                             Lördag 27/2 2010       

                                             

Deltagare:                    Kursen är för dig som är Vagnboksutfärdare och Chefstekniker idag och som behöver den 3: åriga uppdateringen för att få fortsätta att tjänstgöra vi FR-Tävlingar. Men även för dig som är intresserad av att bli Vagnboksutfärdare, eller att jobba som

                                   Tekniker på tävlingar.

                                           

Anmälan:                     Anmälan ska vara Kenneth Andersson tillhanda senast

                                   22/2 2010 på Tel.0640-18347 el. 070-6535868

                                   E-post: folkrace@mnb.nu

                                  

OBS!!!  ANMÄLAN ÄR BINDANDE.

 

Kursavgift:                   400: - och omfattar kurskostnad och förtäring.

Kursavgiften erlägges kursdagen.

Resekostnader betalas av respektive deltagare.

 

                                                   

Tidplan:                       09.30-10.00 Kaffe och fralla

                                   10.00-12.00 Utbildning

                                   12.00-12.45 Lunch

                                   12.45-14.15 Utbildning

                                   14.15-14.30 Kaffe

                                   14.30-16.00 Sammanfattning, Avslutning

 

Mat:                            Fm. kaffe. Lunch och Em. kaffe ingår i kursavgiften.

                                    

Kursledare: Staffan Rönnmark

                                  

 

Upplysningar:              Kenneth Andersson tfn. 0640-18347  070-6535868

                                   el. folkrace@mnb.nu

 

                                  

 

Mnb kallar till årsmöte 27 feb. kl. 16.00