Om klubben

Sollefteå Rally Racing Club - SRRC- bildades i februari 1991. Klubbens huvudsakliga inriktning är Rally och Folkrace. Vi har ca 220 medlemmar av dem är 80 funktionärer samt 45 licensierade förare.

Vi bedriver utbildningar för både förare, kartläsare och funktionärer inom dom båda grenarna Rally och Folkrace. Flertalet notkurser har det blivit genom åren, både för våra egna inom klubben men också för deltagare från andra klubbar.

Träningsmöjligheter ordnas för Rallybitna, dels på sjö is men även en sträcka finns att tillgå. Detta ordnas av våra aktiva medlemmar. Klubbens ambition är att få flera yngre aktiva medlemmar, både som tävlande och funktionärer. Därför ordnas det prova på bilsport dagar, speciellt under sommaren.

Sollefteå RRC och flertalet andra klubbar bestämde under vintern 1998 att det skulle bli mera Rallytävlingar på sommaren inom distriktet som inte blev så dyrt att arrangera och tävla. Resultatet blev RS-Cupen inom MNB. Vi har nu kört ett antal år och denna populära cup kommer troligen att finnas flera år framöver.

Klubbens grenansvariga utbildas ständigt hela tiden för att helt enkelt hänga med på alla ändringar som tas från högre instanser, och som sedan informeras till klubbens medlemmar. En medlem som inte tävlar kan alltid vara med på våra arrangemang i form av funktionär.

Vi har kurser för våra funktionärer, både nya och dom som skall uppklassa sin licens.

Vi anordnar även arrangörskurser både för våra egna medlemmar och för medlemmar från andra klubbar inom distriktet.

För att få tävla i Rally / Folkrace så skall man vara medlem i någon klubb som ingår i Svenska bilsportförbundet.

Utbildningsrally: from. 16 års ålder med tillstånd från länsstyrelsen, en licensierad och godkänd kartläsare. Bilar som får användas är: Volvo Original och Klass Ekonomi. Lägsta ålder för kartläsare är 13 år.

Utbildaren inom klubben har alltid en obligatorisk teoretisk genomgång för våra kartläsare , bara för att dom skall ha lite inblick innan första tävlingen.

Co-driver blir man efter en kurs med någon utbildare inom denna gren, vi har Peter Westman som bedriver notkurser. Vi ordnar kurser allt eftersom intresset finns. Kontakta xxxxx

Klubben har godkända utbildare inom både Rally och Folkrace. Kurser ordnas så fort det finns intresse.