Styrelse 2012

ordförande

Siv-Inger Nilsson

 

 

 

 

sekreterare

Roger Sjödin

 

 

 

 

kassör

Siv-Inger Nilsson

 

 

 

 

ledamöter

Ellinor Gahlin

Martin Nyhlén

Mikael Demander

Roger Sjödin

 

 

 

suppleanter

Jens Jönsson

Jonas Bodin

 

 

 

 

revisorer

Lars Näsholm

Sten Olsson

 

 

 

 

valberedning

Jens Jönsson

Martin Nyhlén

 

 

 

 

rallyansvarig

Siv-Inger Nilsson

 

 

 

 

banansvarig

 

 

 

Martin Nyhlén

 

 

 

 

 

 

webmaster

Benny Löfstedt